Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

Welkom bij Too Good To Go ApS’ app, geëxploiteerd door Too Good To Go ApS, CVR-nr. 37561304, Lindgreens Allé 9, 1. 2300 Kopenhagen S, Denemarken (“TGTG”).

De missie van Too Good To Go ApS is om bewustzijn van voedselverspilling te creëren door overmatig voedsel voor afhaal beschikbaar te maken voordat een voedselwinkel of restaurant voor die dag of avond sluit (het ‘Concept’).

Wij bieden een mogelijkheid voor de eindgebruiker ("Klant") om zijn of haar bestellingen voor eventueel overtollig voedsel ("Producten") door te geven aan levensmiddelenwinkels, restaurants, supermarkten, bakkerijen, hotels, benzinestations, enz. (“Winkels”) weergegeven op het Platform (de "Dienst").

Het contract betreffende de aankoop en levering van Producten is tussen de Klant en de betreffende Winkel. TGTG heeft geen controle over het handelen of nalaten van een Winkel.

Deze door TGTG gehanteerde algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de TGTG websites of de TGTG app ("Platform") en op de eventuele transacties die via een Platform door Klanten plaatsvinden.

Hoewel TGTG probeert het Platform normaal gesproken vierentwintig (24) uur per dag beschikbaar te houden, aanvaardt TGTG geen verplichting om dit te doen, en is zij niet aansprakelijk tegenover de Klant als het Platform op enig moment of gedurende enige tijd niet beschikbaar is.

Bij het plaatsen van een bestelling op het Platform bevestigt de Klant:

 • een consument te zijn, winkelend voor persoonlijke doeleinden;

 • 18 jaar oud te zijn en in het bezit te zijn van een geldige creditcard, debitcard of andere

betalingsmethode die beschikbaar is voor betaling op het platform.

Bij het plaatsen van een bestelling accepteert de Klant deze Voorwaarden. De Klant wordt dan ook geadviseerd om de Voorwaarden grondig door te lezen alvorens een bestelling te plaatsen via het Platform.

Door deze voorwaarden te accepteren, accepteert de Klant tevens alle relevante informatie in het Engels te ontvangen.

Daarnaast accepteert de Klant e-mailberichten en/of sms'jes gerelateerd aan de door de Klant ingevoerde bestellingen te ontvangen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de Klant essentiële meldingen kan ontvangen die verband houden met de bestelling.

TGTG behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Op de bestelling van de Klant zijn de Voorwaarden van toepassing die gelden op het moment dat de Klant de bestelling heeft geplaatst; zie ook clausule 4.

2. TGTG’s contact informatie en klantenservice

Official address for post and administration:

Too Good To Go Belgium

Krommewal 11

9000 Gent

Belgium

Emailadres: [email protected]

Office

Watt Factory

Vlasgaardstraat 52

9000 GENT

Belgium

3. Producten

TGTG regelt uitsluitend het tot stand komen van het contract tussen de Klant en de Winkel. TGTG heeft geen verantwoordelijkheden met betrekking tot de Producten of het nakomen van het contract tussen de Winkel en de Klant.

TGTG produceert, verkoopt, koopt, stockeert, bereidt, produceert, verwerkt, markeert, verpakt, levert of beroert de Producten op geen enkele wijze. TGTG is niet verantwoordelijk voor het nakomen van contractuele verplichtingen van de Winkel ten aanzien van de Klant, of voor de Producten, in clusief de fabricage, verkoop, aankoop, opslag, bereiding, productie, verwerking, markering, aflevering, kwaliteit, ingrediënten, allergenen in, of verwerking van de Producten, noch voor de naleving van de toepasselijke wetgeving dienaangaande.

De Klant kan informatie over de Producten en een beschrijving van de Producten op het Platform vinden.

Deze beschrijving is alleen informatief en bedoeld om de Klant in staat te stellen de geselecteerde Producten globaal te beoordelen alvorens de aankoop te doen. Het aanbod van een deelnemende Winkel wordt door de Winkel zelf bijgehouden op het Platform, zonder tussenkomst van TGTG. Er kunnen dan ook gevallen zijn waarin het Platform niet is bijgewerkt en waar het werkelijke productassortiment, de voorraad, enz. niet zijn zoals vermeld op het Platform. Het zijn de Winkels die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van informatie over de Producten en ervoor dienen te zorgen dat deze feitelijk accuraat en actueel is. TGTG is daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Als de Klant twijfelt over allergiewaarschuwingen, de inhoud van een gerecht of andere menu-informatie, dient de Klant rechtstreeks bij de Winkel om informatie te vragen alvorens te bestellen.

4. Bestellen van Producten

In de App staat een lijst van aangesloten Winkels. Als de Klant locatiediensten heeft geassepteerd, zal de app de locatie van de Klant bepalen, waarna in de lijst Winkels in de buurt van de Klant worden weergegeven. Zodra de Klant de Winkel en het Product heeft geselecteerd, krijgt de Klant de mogelijkheid om zijn bestelling in te dienen door op "plaats mijn bestelling" te klikken. Het is belangrijk om de Winkel en het Product te controleren alvorens te klikken; zodra de Klant dit doet, begint TGTG de bestelling te verwerken en kunnen fouten niet meer worden gecorrigeerd.

Na de indiening van de bestelling wordt deze door TGTG automatisch doorgezonden naar de betreffende Winkel. TGTG stelt de Klant ervan op de hoogte dat de bestelling is ontvangen en verder wordt verwerkt. Houd er rekening mee dat deze bevestiging alleen aangeeft dat de bestelling door TGTG is ontvangen en wordt verwerkt en nog niet betekent dat de bestelling de Winkel heeft bereikt. De bestelling van de Klant is pas definitief ontvangen als de Klant een bon in de app heeft ontvangen ("Bestelbevestiging").

Acceptatie van de bestelling door de Winkel geschiedt, vanwege het Concept, altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid van het bestelde Product. De bestelling kan dan ook door de Winkel worden geannuleerd tot twee uur vóór de afhaaltijd. Het Concept brengt noodzakelijkerwijs met zich mee dat Producten in de loop van de dag toch nog uitverkocht kunnen raken in de normale verkoop. De bestelling die de Klant heeft geplaatst kan daarom tot twee uur voor de afhaaltijd door de Winkel geannuleerd worden. In dit geval ontvangt de Klant een e-mail en een sms op basis van de door de Klant opgegeven contactgegevens. TGTG noch de Winkel zijn ten aanzien van deze annulering aansprakelijk. De Klant is in dit geval uiteraard geen betaling verschuldigd.

5. Bestelbevestiging en factuur

Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de Klant per e-mail en op het Platform een Bestelbevestiging. Dit betekent dat de bestelling is geaccepteerd onder voorbehoud van annulering, zoals hierboven uiteengezet. De Bestelbevestiging moet door de Klant worden opgeslagen. Deze bevat informatie over de geplaatste bestelling, alsmede de naam, het adres, betalingsinformatie, de bestelde Producten, de prijs, de betalingsvoorwaarden, de tijd en de plaats van afhalen en een permanente link naar deze voorwaarden.

6. Prijs

Alle prijzen worden aangegeven in euro inclusief btw, maar exclusief eventuele kosten voor online betaling (tenzij anders vermeld). De kosten in verband met de bestelling en betaling worden berekend en weergegeven voordat de Klant de bestelling plaatst. Fouten in de prijsvermelding op het Platform worden voorbehouden.

7. Betaling

De Klant kan betalen met verschillende merken debit- en creditcards zoals aangegeven op het Platform, alsmede met daar aangegeven andere betaalmethoden.

Bij gebruik van een creditcard of debitcard moet de Klant zijn of haar kaartnummer, de vervaldatum en de beveiligingscode invoeren bij het plaatsen van een bestelling.

Alvorens enige creditcardgegevens toe te voegen, zal TGTG de toestemming van de Klant vragen voor TGTG om de creditcardinformatie te bewaren voor toekomstige aankopen. De opgeslagen creditcardinformatie kan altijd door de klant in de app worden verwijderd. TGTG bewaart alleen een betaalfiche om uw betaling te verwerken.

De aanbieder van betalingsdiensten moet betalingsinformatie (creditcardgegevens) verzamelen, zoals nodig is voor de adequate uitvoering van het contract en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (zoals anti-witwasreglementen). Zonder dit, zal je niet in staat zijn om het TGTG-platform te gebruiken.

Bij het plaatsen van een bestelling wordt het door de Winkel voor de Producten vastgestelde bedrag ("Aankoopprijs") op het account van de Klant gereserveerd volgens de gekozen betaalmethode. De Aankoopprijs wordt afgeschreven bij het ophalen van de Producten. De Aankoopprijs wordt door TGTG ten behoeve van de Winkel geïnd.

Het Platform maakt gebruik van PCI-compatibele betaaldienstaanbieders. Betalingen met debet of creditcard op het Platform zijn veilig en gecertificeerd door de kaartuitgevende instelling. Alle betalingen vinden plaats via een versleutelde internetverbinding.

Vanwege standaard bankprocedures zal de bank of kaartuitgevende instelling het volledige bedrag van de bestelling inhouden zodra de Klant een bestelling heeft geplaatst die met creditcard of betaalpas is betaald en de betaling is goedgekeurd. Wordt de bestelling vervolgens door de Winkel afgewezen of om welke reden dan ook geannuleerd, dan zal de bank- of kaartuitgevende instelling de gelden voor de bestelling niet uitbetalen aan TGTG, maar weer beschikbaar maken voor de Klant. Dit kan echter enkele dagen duren (afhankelijk van de bank- of kaartuitgevende instelling van de Klant).

Door deze voorwaarden te accepteren, erkent en accepteert de Klant dat TGTG niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de Klant in verband met het bovenstaande.

8. Ophalen

Producten die op het Platform zijn besteld, moeten door de Klant bij het opgegeven afhaaladres worden opgehaald. De afhaalperiode is normaal gesproken 10-30 minuten, maar kan langer of korter zijn. De details over wanneer en waar de Producten kunnen worden opgehaald staan in de Bestelbevestiging en worden ook op het Platform vermeld. De Klant wordt verzocht bij aankomst op het afhaaladres vóór het opgegeven tijdstip even buiten de Winkel te wachten om het reguliere proces van de Winkel niet te verstoren. Let echter op dat als u te laat komt de Winkel gesloten kan zijn. Klanten wordt verzocht respect voor de gasten en het personeel van de Winkel te tonen. Gedrag dat niet in overeenstemming is met deze overeenkomst kan ertoe leiden dat de Klant uitgesloten wordt van het Platform en/of de Winkel.

Indien de Klant de bestelling niet op tijd ophaalt, is de Winkel gerechtigd om het Product te verkopen en af te leveren aan een andere partij, zonder aansprakelijkheid jegens de Klant. TGTG is in dat geval onverminderd gerechtigd de Aankoopprijs aan de Klant in rekening te brengen.

Bij het afhalen dient de Klant zijn Bestelbevestiging in de TGTG app aan de medewerkers van de Winkel te tonen, waarna ze de Bestelbevestiging uit de app zullen "swipen" en de bestelde Producten zullen afgeven. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de Bestelbevestiging in de app bij het afhalen kan worden weergegeven. De Klant dient te verifiëren dat de Producten en het aantal geleverde Producten overeenkomen met de bestelling.

TGTG is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen of vertragingen bij de aflevering van de bestelling en/of of de uitvoering van overige verplichtingen met betrekking tot de Producten of Diensten.

TGTG is voorts niet aansprakelijk voor een tekortkoming zijn Diensten, indien deze veroorzaakt wordt door omstandigheden buiten de controle van TGTG. Dergelijke omstandigheden kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot, storingen in de werking van TGTG en/of de Winkel als gevolg van wetgeving, staatshandelingen of overheidsinstanties, oorlogsdaden, terrorisme, stakingen, fysieke blokkades, lockouts en natuurrampen.

9. Recht op annulering

De Klant kan de bestelling tot 3 uur voor het begin van de afhaaltijd annuleren. De annulering wordt door de Klant doorgegeven aan TGTG via e-mail op het e-mailadres vermeld in clausule 2. Vervolgens wordt de aankoopprijs terugbetaald door TGTG.

Na bovengenoemd tijdstip is de Klant niet meer gerechtigd de bestelling te annuleren en heeft de Klant evenmin recht op terugbetaling. Dit geldt derhalve ook voor bestellingen die korter dan 3 uur voor het begin van de afhaaltijd worden geplaatst (behoudens annulering door de Winkel; zie hieronder). Gelet op de korte houdbaarheid van de Producten is het wettelijke ontbindingsrecht niet van toepassing.

Als gevolg van het Concept kan TGTG of de Winkel de bestelling tot 2 uur voor de afhaaltijd annuleren indien de Winkel geen overbodige Producten beschikbaar heeft (zie nader hierboven onder 4). De Klant ontvangt dan een annuleringsmelding van TGTG of de Winkel via e-mail en/of SMS op basis van de verstrekte contactgegevens. De Klant is in dat geval uiteraard geen betaling verschuldigd.

De reden voor de hierboven vermelde annuleringsrechten is ervoor te zorgen dat het voedsel wordt gebruikt en daardoor voedselverspilling wordt beperkt.

10. Klachten

Het wordt aangeraden de inhoud van het geleverde na ontvangst te verifiëren.

Bij klachten kan de Klant contact opnemen met TGTG door een e-mail te sturen naar [email protected] met het bestelnummer, vermelding van de bestelde Producten en waarom de Klant ontevreden is. Na ontvangst van de klacht zal TGTG de klacht in samenwerking met de Winkel onderzoeken indien van toepassing en de Klant binnen 10 werkdagen antwoorden.

11. Klantenbeoordelingen

De Klant wordt uitgenodigd een beoordeling te plaatsen op het Platform. Daarbij gelden de volgende regels. Beoordelingen die de Klant via het Platform doorgeeft mogen niet:

 • beschadigend, obsceen of beledigend materiaal bevatten;

 • geweld of discriminatie bevorderen;

 • inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten;

 • inbreuk maken op een plicht aan derden (zoals een geheimhoudingsverplichting);

 • illegale activiteiten promoten of de privacy van iemand anders schenden;

 • de onjuiste indruk geven dat ze van TGTG of een Winkel afkomstig zijn; of

 • anderszins bewust onjuiste inhoud bevatten, zoals de indruk wekken afkomstig te zijn van een andere persoon dan de Klant.

De hierboven genoemde verboden handelingen zijn niet uitputtend. TGTG behoudt zich het recht voor om eventuele beoordelingen die op het Platform worden geplaatst te verwijderen of aan te passen, indien TGTG vaststelt dat deze in strijd zijn met het bovenstaande, anderszins aanstootgevend zijn of TGTG of derden kunnen blootstellen aan enige schade of aansprakelijkheid.

De beoordelingen op het Platform dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen advies van TGTG. Beoordelingen weerspiegelen de meningen van Klanten die via het Platform hebben besteld of van andere partijen. Alle uitspraken, adviezen of meningen die door deze personen zijn geplaatst zijn uitsluitend van hen. TGTG is derhalve niet aansprakelijk voor deze beoordelingen, met inbegrip van onjuistheden, of onrechtmatigheden die de Klant daarin mocht aantreffen.

12. Klantgedrag

Als een Klant zich op een of andere manier misdraagt, werknemers of andere klanten van een Winkel of TGTG beledigt, een misdaad tegen of in de Winkel of tegen TGTG pleegt, in strijd handelt met de gedragsregels van de Winkel of TGTG, of soortgelijk gedrag vertoont, kan TGTG naar eigen goedvinden, de Klant van het Platform en de Diensten schorsen of uitsluiten.

13. Intellectueel Eigendom

De Klant mag het Platform gebruiken en delen daarvan printen en downloaden voor zijn of haar persoonlijke, niet-commerciële gebruik op de volgende basis:

 • De Klant mag het Platform niet misbruiken (inclusief hacking, "scraping" of reverse enigineering).

 • Tenzij anders vermeld, zijn de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in het Platform en in het daarop gepubliceerde materiaal (inclusief, maar niet beperkt tot foto’s en afbeeldingen) eigendom van TGTG of TGTG's licentiegevers. Deze werken zijn auteursrechtelijk beschermd en alle rechten zijn voorbehouden. Het gebruik van extracten van het Platform anders dan in overeenstemming met deze clausule 12 is verboden.

 • De Klant mag de digitale of papieren kopieën van materialen die hij of zij kopieert overeenkomstig dit artikel 13 niet wijzigen en de Klant mag afbeeldingen, foto's of andere grafische, video- of audio-sequenties niet los van de bijbehorende tekst gebruiken.

 • De Klant zorgt ervoor dat de status van TGTG als rechthebbende van het materiaal op het Platform altijd wordt erkend en vermeld.

 • De Klant mag geen van de materialen op het Platform, of het Platform zelf, gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TGTG.

Behalve zoals vermeld in deze clausule 12 mag het Platform niet worden gebruikt of (geheel of gedeeltelijk) worden gereproduceerd en/of opgeslagen in een ander Platform of opgenomen in een openbaar of persoonlijk elektronisch opvraagsysteem of -dienst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TGTG.

14. Consumentenvoorwaarden

De toe te passen wet is de Belgische wet.

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst - wanneer een dergelijk geschil niet in der minne kan worden afgehandeld - wordt beslist door de bevoegde rechtbanken van België.

In geval van een minnelijke schikking van het geschil, heeft de bemiddelingsdienst voor consumenten van de FOD Economie recht op een verzoek voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen. Deze dienst kan beslissen om het verzoek te verwerken zelf of verwijzen naar een gekwalificeerde entiteit. U kunt via deze link contact opnemen met de dienst voor consumentenbemiddeling: https://www.mediationconsommateur.be/nl

Versie May 2018