Het verminderen van voedselverspilling in de hele voedselketen vereist sterk beleid en duidelijke regelgeving, zowel op internationaal als op nationaal niveau. We willen deze verandering mee aansturen en de huidige praktijken helpen transformeren zodat we een duurzamer voedselsysteem kunnen realiseren.

Het duurzame ontwikkelingsdoel van de VN

In 2015, stelde de VN ambitieuze doelen op voor een betere wereld tegen 2030. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen werden door alle landen formeel aangenomen. Ontwikkelingsdoel 12 beoogt duurzame consumptie en productie. Om daar in te slagen voor 2030, werd doel 12.3 ingevoerd: wereldwijd de voedselverspilling bij retail en consumenten per capita halveren en het voedselverlies in de productie- en bevoorradingsketen reduceren. Hierin worden de verliezen na de oogst ook meegenomen.

Het duurzame ontwikkelingsdoel van de VN

Wat staat er wereldwijd op de voedselverspillingsagenda?

Voedselverspilling wordt niet alleen meer herkend als een ernstig probleem maar ook als een probleem dat kan worden opgelost. Het toenemende bewustzijn zorgt ervoor dat het probleem nu is opgenomen in de politieke agenda van een groeiend aantal landen.

Onze initiatieven

Wij zijn alvast gestart om het beleid wat betreft houdbaarheidsdata te veranderen. We eisen transparantie en begrijpbaarheid voor iedereen. We blijven deze acties voeren in al onze actieve markten.

Houdbaarheidsdata en etiketten

Too Good To Go publiceerde in Frankrijk haar eerste whitepaper over de problemen met houdbaarheidsdata en -etiketten. Onduidelijke houdbaarheidsdata zijn verantwoordelijk voor 10% van de voedselverspilling in Europa. Wij willen de aandacht vestigen op het huidige verwarrende systeem en zo aansporen tot verandering.

Lees meer

Heb je vragen over ons politiek werk?

Contacteer ons

We wilen impact hebben op de politieke agenda in minstens 5 landen tegen 2020

100%

We willen samenwerken met overheden en beleidsmakers om het beleid dat voedselverspilling veroorzaakt te wijzigen. Onze ambitie is om impact te hebben op de politieke agenda van minstens 5 landen waar we actief zijn via eigen campagnes en initiatieven met partners.