Spiekbrief voor politici met ambities in de strijd tegen voedselverlies

a year ago


Ga voor ambitieuze en bindende Belgische/Vlaamse doelstellingen, zoals de richtlijnen opgesteld door de Europese commissie: tegen 2030 voedselverlies met 50% verminderen doorheen de hele voedselketen.


1. Maak een prioriteit van het vermijden van voedselverlies


Stimuleer actoren in de voedselketen om voedselverlies te meten en te rapporteren. Dit is immers een eerste stap in het verminderen van voedselverlies.

●  Ondersteun hen hier in de eerste plaats bij, gebruik makend van de richtlijnen opgesteld door de Europese commissie rond de definitie en meetmethode van voedselverspilling.

●  Leg in tweede plaats een register aan waarin actoren in de voedselketen voedselverlies kunnen rapporteren. Maak deze rapportering op de lange termijn verplicht.

●  Zet een innovatiefonds op dat als specifiek doel heeft processen te ontwikkelen die voedselverlies voorkomen of hergebruik stimuleren (zie punt 2). Hef een belasting op het weggooien van voedsel door bedrijven.


2. Zet in op het herverdelen van overschotten


●  Stimuleer het gebruik van voedselreststromen in de eerste plaats voor rechtstreekse humane consumptie. Het gebruik als dierenvoeding of biomassa mag pas gestimuleerd worden als rechtstreekse voedingstoepassing niet meer mogelijk is.

●  Pas de BTW richtlijn aan voor voedselschenkingen zodat sociale kruideniers, sociale restaurants en regionale distributieplatformen niet uitgesloten worden.

●  Maak voedselschenkingen aftrekbaar van de vennootschapsbelasting

●  Investeer in regionale distributieplatformen om op een efficiënte schaal de in kaart gebrachte voedselreststromen in te zamelen en te verspreiden.


3. Waarom pak jij voedselverlies aan?


●  Planet: Wereldwijd zijn tussen 20 en 30% van alle broeikasgassen te wijten aan voedselproductie, terwijl een derde van dit geproduceerde voedsel wordt weggegooid. Vandaar is het stoppen van voedselverspilling dan ook de derde beste oplossing tegen klimaatsverandering.

●  Profit: Voedsel produceren kost geld, voedsel weggooien dus ook. Het komt de financiële gezondheid van organisaties dus alleen maar ten goede om voedselverlies te verminderen. Bovendien is de return on investment van een voedselverliesstrategie altijd positief.

●  People: Een recordaantal van 157.151 mensen klopte in 2017 aan voor een voedselpakket bij de Belgische voedselbanken, terwijl we een derde van onze voeding weggooien. Deze sociale paradox kunnen we vermijden.

Marine Couturier
Food waste Warrior

Download de app

Bij Too Good To Go willen we een einde maken aan voedselverspilling. Dankzij Too Good To Go zijn er al miljoenen maaltijden gered! Houd je van lekker eten? Wil je goede suggesties, ben je nieuwsgierig en zet je je graag in voor een goed doel? Dan is de app ongetwijfeld iets voor jou!

App Store
Google Play